Mars’a Koloni Kurma Çalışmalarının Gerçek Amacı Ne?

Paylaş

Günümüzdeki popüler bilim kategorisinin en çok dikkat çeken alanlarının başında, uzay çalışmaları yer alıyor. Uzay konusunda da meydana gelen gelişmelerin en çok yaşandığı nokta, yeni gezegen keşifleri ve güneş sistemimizde yer alan gezegenlere ulaşım oluyor. Bu noktadaki son yılların en çok konuşulan konusu ise, Kızıl Gezegen Mars’a insanlı görev düzenlemek ve daha sonrasında da Mars’a koloni kurma düşüncesi üzerine şekillendi. Peki, temel olarak Mars’a koloni kurma çalışmalarının esas noktası ne?

 

Mars ile ilgili çalışmalar hangi durumda?

 

Gerek Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA gerekse de Avrupa Uzay Ajansı ESA tarafından Kızıl Gezegen Mars ile ilgili çalışmalar gerçekleştiriliyor. Şimdiye kadar Mars ile ilgili yapılan çalışmalar, dünya ile olan mesafesinden dolayı sadece insansız görevler ile yapılabiliyordu. NASA’nın Curiosity isimli uzay aracı da aktif olarak Mars yüzeyinde gezintiler yaparak keşifler yapıyor ve analizler gerçekleştiriyor. Bu analizlerden yola çıkarak Mars gezegeninin geçmişi ve mevut durumu ile ilgili sonuçlar çıkarmaya çalışıyor.

 

İlk etapta Mars’ta su bulma çabaları dikkat çekmişti ve pozitif olarak neticelenmişti. Şimdi de Kızıl Gezegen çalışmalarında, gezegenin daha önceden dünya benzeri bir yapıda olup olmadığı ve eğer dünya gibiyse, bu çorak haline nasıl geldiği sorgulanmaya başladı. Bu çalışmalarla beraber de Mars’a koloni kurma projeleri kendini göstermiş oldu.

 

Mars neden önemli?

 

 

Popüler bilim haberleri üzerinde bir araştırma yapıldığında, uzay konu başlığı olduğu zaman okuyucular tarafından en çok rağbet gören detay, Mars ile ilgili haberler oluyor. Bunun altında yatan sebep ise, başta NASA olmak üzere çeşitli uzay ajansları ve özel şirketler, Mars ile ilgili spekülatif açıklamalarda ve çalışmalarda bulunuyor.

 

İlk dönemlerde, daha önce de belirtildiği gibi su bulma çalışmaları ile ilgili haberler, ciddi bir ilgi ile karşılaşmaydı. Daha sonrasında bu çalışmaların, aslında çok sıradan bir gelişme olabileceği ortaya çıktıktan sonra, dikkatler başka bir yöne çevrilmeye başladı: Mars’ta yaşam var mıydı ve varsa neden şimdi bu hale geldi?

 

Mars gezegeninin neden önemli olduğu konusundaki düşüncelerin çıkış noktası da tam olarak bu noktada kendini belli etmeye başlıyor. Hem çalışmaların gerçek amaçları hem de bu amaçlar doğrultusunda yapılan çalışmaların somut neticeleri, akıllara gelenden çok daha farklı boyutlara ulaşabiliyor.

 

Öncelikle belirtmek gerekirse bilhassa da NASA tarafından yürütülen Kızıl Gezegen çalışmalarının temel amacı, dünyanın geleceğini korumak ile örtüşüyor. Mars’ın da bir dönemler, dünya benzeri bir gezen olduğu ve yaşama elverişli bir ortama sahip olduğu tahmin ediliyor. Keza Curiosity tarafından da gerçekleştirilen analiz çalışmaları, benzer sonuçları ortaya koyuyor. Şimdiki hali göz önüne alındığı vakit ise herhangi bilinen bir canlının yaşamasına imkan sunan hiçbir geçerli belirtisinin olmadığı sonucuna ulaşılıyor. Her ne kadar yüzeyin altındaki buz tabakalarında canlıya rastlama imkanı bulunsa da temel olarak canlılık için uygun ortam bulunmuyor. Elbette ki bu noktada, gezegenini nasıl böyle bir hale geldiği tartışılmaya başlanıyor ve eğer somut bir detaya rastlanırsa, dünyanın da benzer bir tehlikede olup olmadığı merak ediliyor. Dahası eğer böyle bir tehdit varsa, canlılığın ve insanoğlunun devam edebilmesi için nasıl önlemler alınması gerektiği üzerinde çalışmalar yapılaması amaçlanıyor. Görülebileceği gibi bu çalışmaların esas kapsamı, doğrudan doğruya dünya ile ilgili bir yapıda. Popüler bilim haberleri kapsamındaki tüm gelişmeler de NASA ve ESA gibi uzay ajanslarının çalışmalarının, dünyanın gelişimi, korunması ve iyileştirilmesi tarafına yontulduğu ortaya çıkmış oluyor.

 

Mars’a koloni kurulması neden önemli bir konu?

 

Mars ile ilgili yapılan araştırma çalışmaları bir yana dursun, NASA’nın projeleri arasında Mars’a insanlı görev yer alıyor. Öte yandan SpaceX firmasını aktif CEO görevini devam ettiren Elon Musk, konu ile ilgili ciddi açıklamalarda bulunuyor ve Mars’a koloni kurulması ile ilgili çalışmalar yapılacağına dikkat çekiyor.

 

Bu noktada elbette ki çalışmaların temel amacı ile ilgili açıklamalar yapılmıyor. Her ne kadar insanoğlunun başka gezegenlere ayak basması vizyonu öne çıksa da konu ile ilgili çeşitli spekülasyonlar da bulunuyor. Bu spekülasyonlar arasında, dünyanın yaşamdan uzaklaşacak bir konuma gelmesinden sonra, dünya dışına insanoğlunun taşınması geliştirmeleri yer alıyor. Geçtiğimiz dönemlerde de ünlü teorik fizikçi Stephen Hawking tarafından da insanoğlunun dünya dışına çıkması gerektiği ile ilgili açıklamalar kendini göstermişti. Nitekim spekülasyonlar da bir nevi desteklenmiş oldu.

 

Mars’a kurulacak bir insan kolonisinden elde edilecek çok değerli bilgiler ve araştırmalar ile beraber, insanlığın başka gezegenlere taşınması noktasında çok ciddi tecrübeler elde edilmiş olacak. Ortaya çıkan sorunlar ile ilgili de çözüm yolları arayışı başlamış ve bilim-kurgu olan bu konunun, çok daha somut bilgilerle gerçek hayata yansıtılması sağlanmış olacak.

 

Bununla beraber, ilk etapta belirtilen Mars’ın geçmişi ile ilgili araştırmalar da insanlı Mars görevleri ile çok daha ileri boyutlara taşınmış olacak. O çalışmalarda elde edilen bilgiler, dünya üzerinde çok farklı yankılar gösterebilir. Hem gelecek hem de mevcut halleri açıklayabilecek olan bu sonuçlar, önemli sıçramalara veya olaylara vesile olabilir.

 

Toparlamak gerekirse hem devlet destekli NASA ve ESA gibi uzay ajansları hem de SpaceX gibi özel şirketler, Kızıl Gezegen için çok önemli projeler üzerinde çalışmalar sürdürüyor. Bu çalışmaların detaylarını konu eden bilim haberleri ile de ilerleyen dönemlerde gelişmeleri takip etmek mümkün olacak ve söz konusu projelerin nelere vesile olacağı ve temel amaçlarının ne olduğu ile ilgili merak edilenleri cevaplamak mümkün olacak. Nitekim bir dönemlerin bilim-kurgu olayları, içinde bulunduğumuz dönem itibariyle gerçeğe dönüştürülmek için yoğun mesailere konu oluyor. Bu çalışmaların temel amaçları da kademeli olarak ortaya çıkmaya devam edecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir